ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Συμβολη

Πιστεύω, και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζομαι με όλες μου τις δυνάμεις, ότι το έργο της Ορθόδοξης Εκκλησίας εντός του συγχρόνου κόσμου, μπορεί να καταστεί αποτελεσματικό, αυθεντικό και ολοκληρωμένο, δηλαδή ευαγγελικό.

Στόχος μου, διακονώντας την Εκκλησία Κύπρου για περισσότερα από 60 χρόνια, είναι να συμβάλλω στην ενίσχυση του θεολογικού, κοινωνικού και φιλανθρωπικού της έργου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του διαλόγου με την κοινωνία, τοπική και διεθνή, και κυρίως με τους νέους. Ενθαρρύνω, λοιπόν, έμπρακτα τον διάλογο για αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης, καθώς και της υπέρβασης του φαινομένου της βίας και της τρομοκρατίας, τα οποία ταλαιπωρούν τη σημερινή κοινωνία.

Η σύγχρονη κοινωνία αντιμετωπίζει διαχρονικές προκλήσεις μαζί με τις δικές της σημερινές μεταλλάξεις αξιών. Το ζητούμενο είναι να κρατήσει η Κύπρος και η Εκκλησία της τις αξίες της, έχοντας μια προοπτική μελλοντική. 

Ιδιαίτερα, εντός της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας και εντός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Εκκλησία της Κύπρου καλείται να εργαστεί για την προώθηση των αξιών του Ευαγγελίου του Χριστού, του πολιτισμού και του έθνους, και να επιτελέσει έναν νέο «εθναρχικό ρόλο». Αυτό πρέπει να γίνει, κυρίως, για διατήρηση της ταυτότητας του λαού μας και εθνική του επιβίωση.

Ο αμετάθετος και τελικός σκοπός, αποστολή, ρόλος της Εκκλησίας είναι βέβαια η σωτηρία των ανθρώπων. 

Χωρίς να αλλάζει ο αρχιερατικός θεσμός και η αποστολή του, δηλαδή η σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου, ο αρχιερέας καλείται να προσεγγίσει, να ακούσει τον κόσμο, να του προσφέρει αγάπη και να τον ανακουφίσει. Δεν είμαστε απλά διεκπεραιωτές υποθέσεων. Καλούμαστε να κάνουμε κοινωνική παρέμβαση, να καλύψουμε πνευματικές ανάγκες και κενά, να συμβάλουμε πολιτισμικά και πολιτιστικά, να καταστούμε αρωγοί στη διαμόρφωση ουσιαστικά πνευματικών ανθρώπων. Να διασφαλίσουμε το κύρος της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας Κύπρου και να υπηρετήσουμε την αποστολή της στον σύγχρονο κόσμο

 

Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου
Βασίλειος