ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Κυπριακη Αγιολογια

Ο σεβασμός του Μητροπολίτη Κωνσταντίας προς τους αγίους της Κύπρου και η προσήλωσή του στην αγιολογική παράδοση της Κύπρου ξεκινά από τα χρόνια της διακονίας του στην Ιερά Μονή Αποστόλου Βαρνάβα, όπου και ο τάφος του ιδρυτή και προστάτη της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Κύπρου. Το 1999, ως Χωρεπίσκοπος Τριμυθούντος, ο Μητροπολίτης Βασίλειος και οι συνεργάτες του πρωτοστάτησαν, εκ μέρους της Εκκλησίας Κύπρου, στη διαδικασία επαναφοράς της τιμητικής πανήγυρης του προστάτη της Λευκωσίας αγίου Τριφυλλίου.

Αναγνωρίζοντας την αξία της Κυπριακής Αγιολογίας ως ενός σπουδαίου κεφαλαίου της ιστορίας της Κύπρου, που καθόρισε την πνευματικότητά της και επηρέασε τη λατρεία, τη γραμματολογία, την τέχνη, τη λαογραφία και την παράδοση, ενώ ταυτόχρονα ανυψώθηκε ως ισχυρός πυλώνας επιστηρίξεως της εθνικής ταυτότητας των Κυπρίων, ιδιαίτερα σε δίσεκτους χρόνους, ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας έθεσε ως σκοπό τη συστηματική μελέτη της, μέσα από διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις.

Ένα χρόνο μετά την ανασύσταση της Μητρόπολης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, το 2008, διοργανώθηκε από τη Μητρόπολη και την Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» το πρώτο, ανά το παγκόσμιο, διεθνές επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο στον μεγάλο Πατέρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας επίσκοπο Κωνσταντίας και Αρχιεπίσκοπο Κύπρου άγιο Επιφάνιο.

Από το 2012 μέχρι το 2022 έχουν πραγματοποιηθεί από τη Μητρόπολη και την Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» έξι Διεθνή Αγιολογικά Συνέδρια, με ειδικές θεματικές, εξετάζοντας τη βυζαντινή περίοδο της Κυπριακής Αγιολογίας, την Κυπριακή Αγιολογία κατά τη Λατινοκρατία και Οθωμανοκρατία, την τιμή οικουμενικών αγίων στην Κύπρο, την τιμή της Θεοτόκου και την τιμή του Τιμίου Σταυρού στην Κύπρο. Αποτέλεσμα των Συνεδρίων είναι η έκδοση επιστημονικών Πρακτικών. Στόχος τους η συστηματική προβολή της «νήσου των αγίων» Κύπρου στον παγκόσμιο χριστιανικό κόσμο και η πρωτοποριακή έκφραση του μεγάλου πνευματικού της πλούτου.