ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Θεολογiα

Ο Μητροπολίτης Βασίλειος σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το 1974, και μετά την αποφοίτησή του, το 1978, μετέβη για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Φριβούργου της Ελβετίας. Στη συνέχεια, το 1991, ολοκλήρωσε στο ίδιο Πανεπιστήμιο διδακτορική διατριβή στη γαλλική γλώσσα με θέμα «Οντολογική διάκριση ουσίας και ενέργειας και γνώσης του Θεού κατά τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή». Το 2020 ολοκλήρωσε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών δεύτερη διδακτορική διατριβή με θέμα «Η γνώση του Θεού κατά τον άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό».

Η βαθιά αυτή γνώση της πατερικής θεολογίας και παράδοσης και η πολύχρονη εμπειρία του Μητροπολίτη Βασίλειου, τον καθιστούν ικανό να αναδείξει το έργο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και με σύγχρονο λόγο, μειλιχιότητα και πειθώ να αναπτύξει τις θέσεις της, όπως περιγράφεται.

Ο Μητροπολίτης Βασίλειος έχει πλούσιο συγγραφικό έργο, με μονογραφίες και άρθρα στην ελληνική, γαλλική και αγγλική γλώσσα, και έχει δώσει μεγάλο αριθμό ομιλιών στην Κύπρο και το εξωτερικό. Από τον κατάλογο των συγγραμμάτων και δημοσιεύσεων που ακολουθεί γίνεται φανερή η διαχρονική και πολύπλευρη μελέτη της θεολογίας της Αγίας Γραφής, των Πατέρων της Εκκλησίας, της λειτουργικής παράδοσης, της Αγιολογίας και της παρουσίας και αποστολής της Εκκλησίας στη σύγχρονη κοινωνία.

Επί σειρά ετών ασχολήθηκε με την παρουσίαση θεολογικών θεμάτων σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Από το 1993 μέχρι τ0 2010 ήταν ο παρουσιαστής και επιστημονικός υπεύθυνος των εκπομπών «Ζώσα Λατρεία» και «Ευαγγέλιο και Ζωή» στους τηλεοπτικούς σταθμούς Ο ΛΟΓΟΣ και MEGA. 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 1. Καραγιάννης Β., Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Εισαγωγή. Εκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1986, σσ. 14-75.

 2. Karayiannis, V., La divine Liturgie de Saint Jean Chrysostοm. Introductiοn. Εκδ. Tertios, Katerini 1986, σσ. 11-41.

 3. Karayiannis, V., Le cοncept de l’icοne dans l’Eglise οrthοdοxe, Εκδ. Τέρτιος, 1987, σσ. 44+20 εικόνες.

 4. Καραγιάννης Β., Η έννοια της εικόνας στην Ορθόδοξη Εκκλησία, Εκδ. Τέρτιος, 1987, σσ. 60+20 εικόνες.

 5. Καραγιάννης Β., Θεία Λειτουργία. Μυστήριο τελειώσεως, Εκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1990, σσ. 50+4 εικόνες.

 6. Karayiannis, V., Maxime le Confesseur, Essence et énergies de Dieu, Thèse présentée à la Faculté de Théologie de l’Université de Fribourg, Suisse pour obtenir le grade de Docteur. Édition Beauchesne, Paris 1993. Collection “Theοlοgie Histοrique” 93, pp. 488.

 7. Χωρ. Τριμυθούντος Βασίλειος, Ευαγγέλιο και ζωή. Οι Παραβολές, Λευκωσία 1998, σσ. 199.

 8. Χωρ. Τριμυθούντος Βασίλειος, Ευαγγέλιο και ζωή. Η προσευχή στα ιερά Ευαγγέλια, Εκδόσεις Επέκταση, Κατερίνη 2001, σσ. 183.

 9. Χωρ. Τριμυθούντος Βασίλειος, Ο θρησκευτικός και εθνικός πλουραλισμός της νέας κοινωνίας του κόσμου, Εκδόσεις Αρμός, Ἀθήνα 2002, σσ. 80.

 10. Μητρ. Κωνσταντίας Βασίλειος, Η φυσιογνωμία της Ευρώπης και η Ορθόδοξη Εκκλησία, (Ελληνικά – Αγγλικά), Παραλίμνι 2012.

 11. Μητρ. Κωνσταντίας Βασίλειος, Μετανάστης από τον Ουρανό. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού, Αμμόχωστος 2013.

 12. Μητρ. Κωνσταντίας Βασίλειος, Η γνώση του Θεού κατά τον άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, Αυτοτελείς Εκδόσεις Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» 4, Αγία Νάπα 2022 (υπό έκδοση).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΜΟΥΣ

 1. “La spiritualité du monachisme οrthοdοxe”. Unité Chrétienne 66 (1982), σσ. 53-62. Συμβολή στις εργασίες του Συνεδρίου σε μνήμη του πατρός Coutirié, Lyοn 1982.

 2. “Der Oekumenische Patriarch Athenagοras I”. Una Sancta 39 (1984), σσ. 46-48.

 3. “Hamilkar Aliνisatοs”. Una Sancta, 39 (1984), σσ. 49-51.

 4. “Η θεολογία της Εργασίας”, Εκκλησιαστική Αλήθεια, Αθήνα (1.7.1985) 3.

 5. “Les οrdres ecclesiastiques selοn les Cοnstitutiοns Apοstοliques”. Laici teοlο Atti del Cοlοquiο, Teοlοgi laici nelle Chiese Cristiane. Facοlta Teοlοgice di Sicilia, 24-26 aprile 1987, σσ. 264-290.

 6. “Η έννοια της εικόνας στην Ορθόδοξη Εκκλησία”. Απόστολος Βαρνάβας 48 (1987) 12, σσ. 389-397 και 49 (1988) 2, σσ. 39-47.

 7. “Work and its perfection”. Proceeding of the 4th Muslim-Christian Consultation (Νοlum Twο) Amman-Jordan, 21-23 Nονember 1987, σσ. 39-52.

 8. Η Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως του 879-880 είναι Οικουμενική; Ανάτυπο από το περιοδικό Απόστολος Βαρνάβας 52 (1991) 10, σσ. 307-319.

 9. Η υπομονή, αντίδοτο των θλίψεων. Κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας. Ανάτυπο από το περιοδικό Απόστολος Βαρνάβας 53 (1992) 2, σσ. 43-57.

 10. “Ομιλία επί τη 9η Ιουλίου 1821”, Απόστολος Βαρνάβας 53 (1992) 7-8, σσ. 251-255.

 11. “Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής και η Εκκλησία της Κύπρου”, Απόστολος Βαρνάβας 53 (1992) 11, σσ. 379-398.

 12. Το Μυστήριο του Αγίου Χρίσματος. Εκκλησιολογική και ποιμαντική θεώρηση. Ανάτυπο από τη Θεολογική Επετηρίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου, Τόμος Δ’ (1992), σσ. 91-112.

 13. “Επιλογές Παιδείας – Οι Τρεις Ιεράρχες προστάτες της Ελληνικής Παιδείας”, Απόστολος Βαρνάβας 54 (1993) 2, σσ. 51-57.

 14. “Προϋποθέσεις αναγνώσεως και γνώσεως της Αγίας Γραφής”, Απόστολος Βαρνάβας 54 (1993) 3, σσ. 108-115.

 15. “Ο ιερεύς και η στρατηγική της ποιμαντικής”, Απόστολος Βαρνάβας 54 (1993) 4, σσ. 156-164.

 16. “Βιβλική Μελέτη: Β’ Κορινθίους 6,1-10”. (Συμβολή στις εργασίες της 10ης Γενικής Συνελεύσεως της Διασκέψεως Ευρωπαϊκών Εκκλησιών. Πράγα, 1-11 Σεπτεμβρίου 1992), Απόστολος Βαρνάβας 54 (1993), 7-8, σσ. 277-285.

 17. “Ο Νέοι μπροστά στα σύγχρονα εθνικά προβλήματα. Ορθόδοξη προοπτική”, Απόστολος Βαρνάβας 54 (1993), 9, σσ. 332-338.

 18. “Το Δείπνο της Βασιλείας. Ιστορική και εσχατολογική διάσταση”. “Ορθόδοξη Μαρτυρία”, Έκδοση Παγκυπρίου Συλλόγου Ορθοδόξου Παραδόσεως “Οι φίλοι του Αγίου Όρους”, 4 (1993), σσ. 110-116.

 19. “Ο Μέγας Φώτιος ως πρότυπο Εκκλησιαστικού και πνευματικού ηγέτη”. Συμβολή στις εργασίες του 12ου Θεολογικού Σεμιναρίου του Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ Γενεύης, 1991. “ΑΝΤIΠΕΛΑΡΓΗΣIΣ”. Τόμος τιμητικός προς τον Αρχιεπίσκοπον Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομον, επί τη εικοσιπενταετηρίδι της Αρχιερατικής αυτού Διακονίας. Εκδ. Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία 1993, σσ. 195-210.

 20. “Σύγκληση της Ευρωπαϊκής Διασκέψεως επί της Ποιμαντικής Ευθύνης και Συμβουλευτικής”, Απόστολος Βαρνάβας 55 (1994) 1, σσ. 22-31.

 21. “Ορθόδοξη Πνευματικότητα κα Μυστηριακή Ζωή”, Απόστολος Βαρνάβας 55 (1994) 3, σσ. 103-116.

 22. “Πρωτότοκος εκ νεκρών”, Απόστολος Βαρνάβας 55 (1994) 5, σσ. 213-224.

 23. “Σύγκληση της Διασκέψεως του Προγράμματος των Εκκλησιών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα”, Απόστολος Βαρνάβας 55 (1994) 10, σσ. 427-441.

 24. “Σύγκληση της ΣΤ’ Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης Ανατολής”, Απόστολος Βαρνάβας 56 (1995) 3, σσ. 120-130.

 25. “15η Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Ορθοδόξων Νέων ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ”, Απόστολος Βαρνάβας 56 (1995) 12, σσ. 469-473, 57 (1996) 2, σσ. 76-81 και 3, σσ. 123-125.

 26. “Επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Κύπρου στις νήσους Κέρκυρα, Κεφαλληνία κα Ζάκυνθο”, Απόστολος Βαρνάβας 57 (1996) 4, σσ. 166-174, 57 (1996) 6, σσ. 276-278.

 27. Λόγος επί τη εις Επίσκοπον Χειροτονία του Χωρεπισκόπου Τριμυθούντος κ. Βασιλείου, Απόστολος Βαρνάβας 57 (1996) 4, σσ. 179-188 (Ανάτυπον).

 28. “Ιδιαίτερα Ποιμαντικά Προβλήματα στην Ορθόδοξη Εκκλησία”. Συμβολή στο ετήσιο Θεολογικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο του Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ της Γενεύης. 23 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 1996, Απόστολος Βαρνάβας 58 (1997) 3, σσ. 99-110.

 29. 11η Συνδιάσκεψις επί της Ιεραποστολής και του Ευαγγελισμού, Απόστολος Βαρνάβας 58 (1997) 7-8, σσ. 309-321.

 30. “Ο Θρησκειακός και ο Εθνικός Πλουραλισμός της Νέας Κοινωνίας του Κόσμου”, “Παρουσία”. Εκπαιδευτικό Περιοδικό της ΟΕΛΜΕΚ, 1997, τεύχος 6, σσ. 119-129.

 31. “Ο άνθρωπος ως πρόσωπο κατά την Αγία Γραφή”, “Παρουσία”. Εκπαιδευτικό Περιοδικό της ΟΕΛΜΕΚ, 1998, τεύχος 7, σσ. 132-140.

 32. “Η Επισκοπή Τριμυθούντος”, Απόστολος Βαρνάβας 59 (1998) 11-12, σσ. 501-509.

 1. “Η Ορθόδοξος Εκκλησία και τα ανθρώπινα δικαιώματα”. “Επισκοπή Κιτίου”. Τόμος τιμητικός για τα εικοσιπέντε χρόνια αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ.κ. Χρυσόστομου, Λάρνακα 1998, σσ. 131-157.

 2. “Συνάντηση Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας”, Απόστολος Βαρνάβας 61 (2000) 7-8, σσ. 386-392.

 3. “Διακρίβωση των θεολογικών ζητημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες εντός του ΠΣΕ” (μετάφραση από αγγλικά), Απόστολος Βαρνάβας 61 (2000) 9-10, σσ. 438-446.

 4. “Η συμβολή της Εκκλησίας στην απελευθέρωση του Έθνους το 1821”, Απόστολος Βαρνάβας 61 (2000) 12, σσ. 552-570.

 5. “Εκκλησία και Εκπαίδευση-Ιστορία και Προοπτικές”, Απόστολος Βαρνάβας 62 (2001) 5, σσ. 196-201, 7-8, σσ. 279-292.

 6. “Συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής του Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων Εκκλησιών και Αγγλικανών”, Απόστολος Βαρνάβας 62 (2001) 5, σσ. 206-209.

 7. “Το δόγμα της διακρίσεως ουσίας και ενέργειας στην Ορθόδοξη Εκκλησία”, Απόστολος Βαρνάβας 62 (2001) 9, σσ. 354-374.

 8. “Διαθρησκειακή Συνάντηση στις Βρυξέλλες”, Απόστολος Βαρνάβας 63 (2002) 1, σσ. 16-26, 4, σσ. 175-187.

 9. “Η μετά θάνατο ζωή”, Απόστολος Βαρνάβας 63 (2002) 7-8, σσ. 307-320.

 10. “Η ευλογία στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Βιβλική και Συστηματική κατανόηση”, Απόστολος Βαρνάβας 65 (2004) 2, σσ. 51-58, 3, σσ. 104-118.

 11. “Η Γέννηση του Ιησού Χριστού-Μετανάστασης από τον ουρανό”, Απόστολος Βαρνάβας 65 (2004) 12, σσ. 497-507.

 12. “Η Γέννηση του Ιησού Χριστού ώρα μηδέν”, Απόστολος Βαρνάβας 66 (2005) 12, σσ. 450-463.

 13. “Προσφώνηση στο Α’ Διεθνές Συνέδριο για το θρησκευτικό Τουρισμό (Λευκωσία 19 Οκτωβρίου 2006) “, Απόστολος Βαρνάβας 67 (2006) 10, σσ. 430-435.

 14. “Τα κατά την εκλογήν του Μητροπολίτου Κωνσταντίας- Αμμοχώστου κ. Βασιλείου”, Απόστολος Βαρνάβας 68 (2007) 5, σσ. 284-308.

 15. “Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, Η φυσιογνωμία του Χριστιανισμού σήμερα και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών”, Απόστολος Βαρνάβας 71 (2010) 3-4, σσ. 144-152.

 16. “Εκτελεστική Επιτροπή Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών”, Απόστολος Βαρνάβας 71 (2010) 3-4, σσ. 153-157.

 17. “Η «καταλλαγή» ως θεραπεία κατά τον Βιβλίο της Αποκαλύψεως (22,1-5) “, Απόστολος Βαρνάβας 71 (2010) 3-4, σσ. 158-164.

 18. “Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών 1. Εκλογή Νέου Γραμματέα, 2. Επιτροπή «Πίστις και Τάξις» “, Απόστολος Βαρνάβας 71 (2010) 7-8, σσ. 374-377.

 19. “Συνάντηση Ολομέλειας Επιτροπής «Πίστις και Τάξις» Π.Σ.Ε (Κρήτη 6-14 Οκτωβρίου 2009)-Εναρκτήρια προσφώνηση”, Απόστολος Βαρνάβας 71 (2010) 9-10, σσ. 491-495.

 20. “Συνάντηση Ολομέλειας Επιτροπής «Πίστις και Τάξις» Π.Σ.Ε (Κρήτη 6-14 Οκτωβρίου 2009)- Έκθεση”, Απόστολος Βαρνάβας 71 (2010) 12, σσ. 720-735, 72 (2011) 1, σσ. 9-20.

 21. «Προσληπτικότητα και παράδοση. Η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία κατά τον άγιο Επιφάνιο», Άγιος Επιφάνιος Κωνσταντίας. Πατήρ και Διδάσκαλος της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Πρακτικά Συνεδρίου. Παραλίμνι, 8-11 Μαΐου 2008, Εκδόσεις Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας και Αμμοχώστου. Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος», Αγία Νάπα – Παραλίμνι 2012.

 22. “Οι νέοι και τα σύγχρονα εθνικά προβλήματα”, Απόστολος Βαρνάβας 74 (2013) 7-8, σσ. 419-424.

 23. “Νεανίσκοι, ισχυροί έστε”, Απόστολος Βαρνάβας 74 (2013) 9-10, σσ. 575-589.

 24. Religion and Cultural Diversity: Challenges for the Christian Churches in Europe. The Churches and the Re-building of the Moral Foundations of Europe, «Θρησκεία και πολιτιστική ποικιλομορφία: προκλήσεις για τις Χριστιανικές Εκκλησίες στην Ευρώπη». 4ο Φόρουμ των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Ευρώπη και του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Επισκοπικών Συνελεύσεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας (Council of European Bishops’ Conferences of Roman Catholic Church), 2-6 Ιουνίου 2014

 25. «Κύπρος νήσος Αγίων. Η πνευματική εξουσία των αγίων της Κύπρου ως μεταμορφωτική δύναμη των εκκλησιαστικών, κοινωνικών και πολιτικών δρώμενων και ενισχυτική των πιστών», Κυπριακή Αγιολογία. Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου. Παραλίμνι, 9-12 Φεβρουαρίου 2012, Αγία Νάπα – Παραλίμνι 2015.

 26. Το Αυτοκέφαλον και η Συνοδικότητα της Αποστολικής Εκκλησίας της Κύπρου. Διαχρονικές Εκκλησιαστικές και Πολιτικές Διαστάσεις των Προνομίων του Προκαθημένου Αυτής, Ομιλία στην Κληρικολαϊκή Συνέλευση Εκκλησίας Κύπρου, Ιερός Ναός Της του Θεού Σοφίας, Λευκωσία, 26 Φεβρουαρίου 2018, Περιοδική Έκδοση Εκκλησίας Κύπρου ‘‘Απόστολος Βαρνάβας’’, σσ. 161-180 Φεβρουάριος 2018. Περιοδική Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας «Πνευματική Διακονία» τεύχος 28, σσ.31-48, 2018.

 27. Η Ομολογία του Ιησού Χριστού ως απάντηση στην απειλή του Φονταμενταλισμού και της Τρομοκρατίας, Περιοδική Έκδοση Εκκλησίας Κύπρου Απόστολος Βαρνάβας, Επετειακός Τόμος Εκατονταετηρίδας, 1918-2018, σ. 208-226,2018. (The Proclamation of Jesus Christ as a Response to the Threat both of Fundamentalism and Terrorism, Europe in fear of the Threat from Fundamentalist Terrorism and the Vallue of Human Person and Religious Freedom p. 133-147, Paris 9-12 January 2017).

 28. Saint Maximus the Confessor and the Church of Cyprus, Σκεύος εις Τιμήν, Αφιερωματικός Τόμος 25ετίας από την εις Επίσκοπον χειροτονίας και 20ετίας από της ενθρονίσεως του Μητροπολίτου Αυστρίας κυρού Μιχαήλ (Στάϊκου), σσ.893-910, εκδόσεις Φοίνικα, Αθήνα 2011.

 29. Δοκιμασίες και θλίψεις του Ελληνικού Γένους, ημερολόγιο τσέπης Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας, 2019.

 30. «Θεού Διάκονοι», Ομιλία στην Πανεπαρχιακή Κληρικολαϊκή Συνέλευση Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας, Παραλίμνι, Μάιος 2019. Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως

 31. From Eschatology to History or From History to Eschatology, Minutes of the Meeting of Nanjing p. 71-77, China, 13-19 June 2019, Faith and Order Paper No. 227, World Council of Churches-Commission of Faith and Order, Geneva 2019. Κριτήρια Ηθικής Διάκρισης στην Ορθόδοξη Εκκλησία, Περιοδική Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας «Πνευματική Διακονία» σσ.81-89, τεύχος 33, 2020.

 32. «Η θεωρία του Όντος: οι στόχοι της παιδείας», Ομιλία στην εορτή των Γραμμάτων, Πολιτιστικό Ίδρυμα Μακαρίου του Γ’, Λευκωσία, Ιανουάριος 2020. Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας Κύπρου και της Ιεράς Μητροπόλεως

 33. Ἔμποροί ἐσμεν πνευματικοί, ζητοῦντες τόν πολύτιμον μαργαρίτην, Λόγος ευχαριστιών στην εκδήλωση των 60 χρόνων Εκκλησιαστικής Διακονίας, Φεβρουάριος 2020, Περιοδική Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας «Πνευματική Διακονία» σσ.106-112, τεύχος 32, 2020.

 34. Η κρίση του κορονοϊού και η πνευματική κρίση του κόσμου, Ομιλία στο χριστεπώνυμο πλήρωμα, Μεγάλη Εβδομάδα, Παραλίμνι 2020. Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως

 35. Πνευματική κρίση και ασθένεια. Συνεχής Μεγάλη Παρασκευή. Ευχαριστιακή Νηστεία, Περιοδική Έκδοση Εκκλησίας Κύπρου ‘‘Απόστολος Βαρνάβας’’ σσ.138-154 Μάρτιος-Απρίλιος 2020, Περιοδική Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας «Πνευματική Διακονία», σσ.3-16, τεύχος 32, 2020.

 36. Πάσχα και Θεία Ευχαριστία: Η νέα ‘‘έξοδος’’ εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών, Περιοδική Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας «Πνευματική Διακονία», σσ.17-33, τεύχος 32, 2020.

 37. Εγκύκλιος προς τον Ιερό Κλήρο της Μητροπόλεως Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, Παραλίμνι, Αύγουστος 2020. Περιοδική Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας «Πνευματική Διακονία», σσ.90-93, τεύχος 33, 2020.

 38. Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στην ἀπελευθέρωση τοῦ Ἔθνους τό 1821, ημερολόγιο τσέπης Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας 2

 39.  Ο Μοντερνισμός και η συνεχής πτώση, κήρυγμα που εκφωνήθηκε την ΙΕ’ Κυριακή Ματθαίου 31 Ιανουαρίου 2021

 40. Ἰησοῦς Χριστός: τὸ ὕδωρ, ὁ ἄρτος καὶ τὸ φῶς τῆς ζωῆς», Ψηφιακά Μελετήματα 1 (2021)

 41.   Ποιμαντορική Εγκύκλιος για τα τεκταινόμενα στο Κυπριακό θέμα και για την Αμμόχωστο

 42. Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στην ἀπελευθέρωση τοῦ Ἔθνους τό 1821, Περιοδική Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας «Πνευματική Διακονία»,   σ.3-17, τεύχος 34, 2021. Περιοδική Έκδοση Εκκλησίας Κύπρου ‘‘Απόστολος Βαρνάβας’’, σσ.19-31 Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021, 157-163, Μάρτιος- Απρίλιος 2021

 43. «Αντίσταση στη μεγάλη μηχανή», Ομιλία κατά την Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Ιεράς Μητροπόλεως, 14 Οκτωβρίου 2021

 44. Απωλεσθείσα Ελπίδα Ενώσεως των Του Χριστού Εκκλησιών; Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Η Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του 1920: 100 χρόνια εξαιρετικής επίδρασης», Κωνσταντινούπολη, 1η Δεκεμβρίου 2021

 45. «Πανηγύρεις προς τιμήν των αγίων στην Κύπρο (4ος-12ος αι.)», Κυπριακή Αγιολογία. Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου. Παραλίμνι, 13-15 Φεβρουαρίου 2014, Αγία Νάπα – Παραλίμνι 2021, σσ. 146-165

 46. «Εκκλησία Ρωσσίας και Πολιτική Θεολογία Ιστορία και Παρόν» διαδικτυακή διάλεξη στο Κέντρο Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Centre of Natural and Cultural Heritage, Δεκέμβριος 2021

 47. Η Ανάσταση του Δικαίου Λαζάρου, Η νέα διαθήκη του Θανάτου και της Ζωής, Ομιλία κατά την εορτή του Δικαίου Λαζάρου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου Λάρνακας

 1. Εισαγωγική ομιλία κατά το Ϛ’ Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας, 1 Μαΐου 2022, Περιοδική Έκδοση Εκκλησίας Κύπρου ‘‘Απόστολος Βαρνάβας’’ σσ.284-287 Μάιος-Ιούνιος 2022

 2. «Άγιος Επιφάνιος Κωνσταντίας: Ο Σταυρός του Χριστού λυτήριον αμαρτημάτων και μαγγανειών», Εισήγηση κατά το Ϛ’ Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας, 2 Μαΐου 2022

 3. «Διακονία γυναικών και ανδρών μέσα στην Εκκλησία», Ομιλία κατά την επετειακή εκδήλωση εκδήλωση των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την ίδρυση των Χ.Σ.Γ, 14 Μαΐου 2022

 4. «Η συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο έργο του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών: Συνέχεια στην παράδοση», Ομιλία στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων (1991-2021) θεοφιλούς πατριαρχικής διακονίας του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2022.